Ondergronds containersysteem | UGC

Ondergrondse container voor inzameling met zijlader.

  • Inzameling middels E-Maxx of Maxxum zijlader;
  • Binnenbak wordt vanuit de voertuigcabine tot op straatniveau gebracht;
  • Binnenbak met een inhoud van 3 m​3​ of 4,5 m​3​.

Het UGC – Ondergronds container systeem biedt d.m.v. een zijlader een efficiënte en veilige inzameltechniek voor ondergrondse containers van 2.600 ~ 4.500 liter (UGC) en voor bovengrondse containers van 800 (DIN) ~ 3.200 liter (RST).

De ondergrondse containers worden door middel van een (elektro-hydraulisch aangedreven) schaarheftafel uit de ingegraven betonnen put omhoog gebracht. De lediging van deze contai
ners geschiedt vervolgens op dezelfde wijze als bovengrondse containers; namelijk vanuit de cabine met joystick en camerasysteem.

Voor de ondergrondse containers zijn standaard inwerpzuilen beschikbaar. De inwerpzuilen maken echter geen integraal deel uit van het opnamesysteem. Hierdoor zijn er vrijwel geen beperkingen aan vormgeving en constructie en kunnen de inworpzuilen klantspecifiek worden ontworpen.

Ook is het mogelijk de binnenbakken te voorzien van een dubbele diamond opname zodat men in DU gebieden de containers met het reguliere inzamelvoertuig kan ledigen. Hierdoor wordt een optimale route verkregen mede ook omdat er geen additioneel voertuig de ondergrondse putten hoeft in te zamelen.