Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als onderdeel van familiebedrijf VDL Groep, is VDL Translift sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

VDL ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

Kwaliteit  

VDL Translift beschikt over een eigen engineering afdeling. Hiermee heeft VDL Translift de hele cyclus van ontwerp tot productie in eigen hand. Zo kunnen wij snel acteren wanneer de situatie om aanpassingen vraagt.

 SGS_ISO-9001_TCL_HR.jpg          SGS_ISO-14001_TCL_HR.jpg
 
 
 "Volledig traject van ontwikkeling tot productie in-house"
 

Daarnaast wordt uw opbouw in de fabriek door onze ervaren vakmensen onder een strenge kwaliteitscontrole gerealiseerd. De VDL Translift aftersales service zorgt voor een blijvende inzetbaarheid en betrouwbaarheid van uw zijlader. Voor het uitvoeren van de servicewerkzaamheden is onze binnen- en buitendienst, evenals onze helpdesk voor technische ondersteuning, 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar.

VDL Translift heeft een kwaliteitsorganisatie welke gecertificeerd is volgens het ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 certificaat. Deze certificering is van toepassing op de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en de service van de containertransport- en afvalinzamelsystemen.

Duurzaamheid voor mens en milieu 

VDL Translift voert een actief, ISO gecertificeerd milieubeleid. Zo wordt zowel tijdens de ontwikkeling als bij de fabricage- en onderhoudswerkzaamheden van onze producten rekening gehouden met mogelijk hergebruik of recycling van toegepaste materialen.

Bij VDL Translift kijken we nóg een stapje verder door duurzaamheid ook te betrekken op de eindgebruikers van ons product. Met de VDL Translift zijladersystemen spelen we in op de duurzame inzetbaarheid van de chauffeurs van de afvalinzamelsystemen. Doordat de inzameling van het afval volledig wordt verzorgd vanuit de cabine met behulp van een joystick, camerasystemen en verschillende monitoren, gebeuren er minder ongelukken, is het werk fysiek minder belastend en worden er geen gevaarlijke stoffen ingeademd. De chauffeurs beschikken zo over een schonere, veiligere en ergonomisch ingerichte werkplek.

Ten behoeve van een duurzamere wereld in de toekomst participeren wij ook in de projecten en toepassingen met betrekking tot alternatieve brandstoffen, zoals zonne-energie, aardgas en elektrische-hybride aandrijving.