Onze weg naar zero emissie

Afvalinzameling veroorzaakt 6% van de CO2-uitstoot door stadslogistiek in Nederland. Met het groeien van het aantal inwoners in binnenstedelijk gebied zal de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere schadelijke neveneffecten als stikstof (Nox), fijnstof (PM) en geluid (dB) verder toenemen. De vervoersbewegingen bij afvalinzameling zijn zo belastend door korte afstanden gecombineerd met heel veel stop en go momenten. Hierdoor wordt een conventionele dieselmotor inefficiënt gebruikt, wat resulteert in een hoog brandstofverbruik met hoge uitstoot.

In 2018 zijn wij gestart met het DKTI proeftuinproject met vier eindgebruikers die inmiddels alle vier een VDL E-POWER aangedreven afvalinzamelvoertuig in gebruik hebben.

Het onderzoeksinstituut TNO zal de ervaringen van deze koplopers en de ingebrachte kennis gebruiken om een roadmap te ontwikkelen. Deze roadmap stelt de branche in staat om elektrische inzameling op te schalen en hun afvalinzamelingsoperatie in 2030 volledig te verduurzamen.

  amsterdam.jpg

power.png

kraan-elektrisch.jpg flyer-elektrisch.jpg